Anasayfa Hakkımızda Opiece Kurullar Konular ve Kapsam Kayıtlar Önemli Tarihler İletişim
EnglishEnglish


opiece***Kovid 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda YÖK'ün 06.03.2020 tarihli duyurusu gereğince ÇEVRİMİÇİ ve YÜZ YÜZE olarak gerçekleştirilecektir.Bu kongre, Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ve Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus + Anahtar Eylem 2: Yenilik için İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi altında ortaklaşa finanse edilen yüksek öğrenim için Stratejik Ortaklık projesi olan OPIECE projesinin çoğaltıcı etkinliği olarak düzenlenmektedir.

Hakkımızda

Sakarya Üniversitesi

opiece

Sakarya Üniversitesi’nin çekirdeğini, 1970 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Mühendislik ve Mimarlık Okulu oluşturmaktadır. Okul daha sonra 1971 yılında Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne dönüşmüş, 1982-1992 yılları arasında da Fakülte olarak eğitim hayatını sürdürmüştür. Sakarya Üniversitesi, 3 Temmuz 1992 tarihli 3837 sayılı Kanun'la bağımsız bir üniversite olarak kurulmuştur.

Sakarya Üniversitesi, sadece akademik birimlerin ve teknik altyapının tamamlanmasındaki başarısı ile değil, aynı zamanda laboratuvarlar, eğitim ve sosyal hizmetler, internet altyapısı ve bilişim alanındaki gelişmeleri ile de iyi bir örnek oluşturmuştur. Sakarya Üniversitesi, ISO-2002 Kalite Sertifikası ve "EFQM Mükemmellik Yetkinlik Seviyesi Sertifikası" alan ilk ve tek devlet Üniversitesidir.Evora Üniversitesi

opiece

Évora Üniversitesi Sanat, Bilim ve Teknoloji, Sosyal Bilimler ve Hemşirelik olmak üzere 4 okul olarak kurulmuş ve 41 lisans ve 120 yüksek lisans programı bulunmaktadır. Araştırma ve Geliştirme, Araştırma ve İleri Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, hepsi uluslararası değerlendirmeye tabi olan 14 Araştırma Birimi ağı aracılığıyla çeşitli bilimsel alanlarda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, Évora Üniversitesi özel sermaye sahipleri tarafından desteklenen Biyoçeşitlilik, Yenilenebilir Enerji ve Miras mükemmellik alanlarında üç kürsüye sahip. Son yıllarda, üniversite toplumla yakın bir bağlantı geliştirdi. Bu etkileşim, çalışma ağlarının oluşturulması ve Bilim ve Teknoloji Parkına katılım gibi bilginin yayılması ile ve Şirketler, Üniversiteler, Dernekler ve Enstitülerle ortaklıklar halinde hizmet tedariki için protokoller ve sözleşmeler kurulması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Başlıca Ar-Ge alanları: Agronomi ve Biyoçeşitlilik; Jeofizik, Çevre ve Peyzaj; Malzeme ve Yüzey Bilimi; Ekonomi ve İşletme Çalışmaları; Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Birlikte Çalışabilirliği; Sosyal ve Siyasal Bilimler, Tarih, Sanat Tarihi, Bilim ve Kültürler; Uygulamalı matematik; Eğitim; Dilbilim ve Edebiyat; Yaşlı Sağlığıdır. Çalışan 150 araştırma projesi ulusal ve uluslararası ortaklıklar, FP7 ve H2020 finansmanı, FCT ve özel sponsorluk yoluyla geliştirilmektedir.Stichting DRIO

opiece

DRIO, Gülsah Güngöz van Dijk tarafından Flemenkçe Ondersteuning-Opvoeding-Onderwijs kelimelerinin baş harflerinin oluşturduğu 3 “O” ile sembolize edilen bir vakıftır. Bu 3 “O” arasındaki denge ve birbirlerini nasıl güçlendirdikleri sizi sınırlılıklar üzerine düşünmeye yönlendirir. Bunlar sürekli karşılaştığımız kişisel, eğitimsel veya bilgi ile ilgili, kültürel veya ulusal sınırlılıklardır. Drio sınırlılıkları aşmak, daha fazla insana dokunmak ve birbirlerine dokunmalarını sağlamak için yaşamdaki bu 3 ihtiyacın birleşimi ile çalışma hayatına başladı.

İlk O, “Destek” dir. DRIO'nun amacı çocukları, gençleri, ebeveynleri ve öğretmenleri, geçmişleri, yaşları veya inançları ne olursa olsun proje temelli çalışmalarla desteklemektir. Drio, (sosyal) topluma aktif olarak katılmakta ve bunları desteklemekte ve yerel ve uluslararası projelere katılmaktadır.

İkinci O, Eğitim anlamına gelir. Drio'nun diğer amaçlarından biri de eğitim ihtiyaçlarına dayalı eğitim teknolojilerini, yenilikleri ve araştırmaları takip etmektir. Bunları, projeler ve etkinliklerle eğitim alanlarına (okullar, kuruluşlar, ebeveynler vb.) yansıtmaktır.

Son O ise, Pedagoji / Ebeveyn Desteği anlamına gelir ve amacı, ebeveynlerle bir iletişim ağı kurarak onlara farklı ve yaratıcı sunumlar / çalıştaylar ile ebeveynlerin eğitim / okullara katılımını arttırmak ve onları güvenli bir şekilde çocuk yetiştirmek için yenilikçi pedagojik yöntemlerle desteklemektir.Vytauto Dıdžıojo Üniversitesi

opiece

Vytauto Didžiojo Eğitim Bilimleri Üniversitesi: 1) erken çocukluk ve ilköğretim öğretmenlerini, tüm okul alan öğretmenlerini ve eğitim sistemi içindeki diğer uzmanları (özel pedagoglar, psikologlar, sosyal eğitimciler, kariyer danışmanları, yöneticiler ve diğerleri) eğitir; 2) öğretmenlerin mesleki gelişim projelerini uygular, iyi örneklerin yayılması için eğitim kursları ve çalışma grupları düzenler; 3) erken çocukluk eğitim kurumlarında, okullarda, öğretmen ekiplerinde ve ayrı öğretmenlerde eğitim kalitesi ile ilgili konularda profesyonel istişarelerde bulunur; 4) ulusal düzeyde eğitim dokümanları, eğitim programları, eğitim kurumları için eğitim materyalleri geliştirir; 5) yüksek kaliteli öğretmen eğitimi için bir ön koşul olarak eğitim ve dönüşüm danışmanlığı geliştirir ve teşvik eder; 5) eğitim ve öğretmen eğitiminde ilgili yenilikleri geliştirir ve uygular.

Çocukluk Çalışmaları Bölümü, erken çocukluk eğitiminde aşağıdaki faaliyetleri yürüten bu üniversitenin bir bölümüdür: “Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitim” (287 öğrenci) ve Yüksek Lisans çalışma programını “Erken Çocukluk Eğitimi “(21 öğrenci); mesleki gelişim kursları vermektedir (yılda yaklaşık 700 öğretmen); mentorluk kursları (yılda 20-40 öğretmen), belediyelere, erken çocukluk eğitim kurumlarına ve velilere danışmanlık sağlar. Çocukluk Çalışmaları Bölümünde 16 tam zamanlı öğretmen bulunmaktadır. “Mažųjųakademija” anaokulu (Küçükler Akademisi) 46 çocuğun (10 öğretmen) katıldığı Üniversite bünyesinde faaliyet göstermektedir.Hendek Belediyesi

opiece

Hendek Belediyesi, şehrin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimine rehberlik edecek imar planları yapmak gibi etkili faktörleri sağlayan tek aktördür. Projenin sürdürülebilirliği açısından, gerekli alanın proje için uygun notlara göre dönüştürülmesi ve tahsisi gibi bir noktada etkisi olabilir. Hendek Belediyesinde Park ve Bahçe Bitkileri Müdürlüğü, Bilim Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Gelişim ve Şehir Planlama Müdürlüğü, Gayrimenkul ve Kamulaştırma Müdürlüğü gibi teknik müdürlükler bulunmaktadır. Çalışmalar, bu müdürlüklerdeki mühendisler, teknisyenler ve teknisyenler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Yenimahalle Anaokulu

opiece

Anaokulu Sakarya'nın Hendek ilçesinde nüfus yoğunluğu ile çok kalabalık olan Yenimahalle'de yer almaktadır. Sakin, yeşil, bahçede tek katlı bir okuldur. Bahçe, konumu ve bina yapısı ile ideal bir Okul Öncesi Eğitim Kurumudur. Yenimahalle Anaokulu 2014-2015 öğretim yılında hizmete açılmıştır. İlk yılda 70 öğrenci, 1 yönetici ve 5 öğretmen eğitim sürecine başlamıştır. Okulda, 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 8 okul öncesi öğretmeni, 16 yardımcı öğretmen ve 3 destek personeli bulunmaktadır. Okulda dört ve beş yaş olmak üzere 4 sabah 4 öğleden sonra grubu vardır. Yenimahalle anaokulu proje temelli bir eğitim yaklaşımı benimser. Açık havada ekim dikim alanı, spor ve jimnastik alanı, müzik ve ritim alanı, kum havuzu ve çocukların bahçede kullanabileceği kapsamlı bir oyun alanı bulunmaktadır. Okulda güvenlik önlemleri alınmakta, acil durum ekipleri oluşturulmaktadır. Ayrıca bir yangın söndürme sistemi mevcuttur. Okul 24 saat kamera sistemi ile izlenmektedir. Öğrencilerin okula ulaşımı servis ile sağlanmaktadır.Opiece

Bu proje, Erasmus + Ana Eylem 2 Yüksek Öğretim Alanı İyi uygulamaların değişimini destekleyen stratejik ortaklıklar programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Amaç, kurumlar arası networkü geliştirmek, ulusötesi düzeyde çalışma kapasitelerini artırmak, fikirleri, uygulamaları ve yöntemleri paylaşmaktır. Bu kapsamda, Avrupa'nın farklı yerlerinden uzmanlar arasındaki işbirliği yoluyla, ülkelerinde okul öncesi eğitim konusunda yer alan yükseköğretim düzeyindeki iyi uygulamalar paylaşılmaktadır.

Sakarya Üniversitesinin yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Outdoor Oriented Practices in Early Childhood Education OPIECE” başlıklı proje ile, erken yıllarda çocukların tüm alanlardaki gelişimini desteklemek için, belediye uzmanlığının desteğiyle çocuk dostu eğitim sokağının tasarımı, sokakta gerçekleştirilecek hedef becerilerin kazandırılacağı etkinliklerin planlanması, aileler ile öğretmenlerin tüm bu bilgileri bulabileceği bir e-kitabın oluşturulması ve öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinde yer alacak seçmeli bir dersin planlanması amaçlanmıştır.

Kongre'ye Davet

Değerli Bilim İnsanları,

Sakarya Üniversitesi Koordinatörlüğünde, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yüksek Öğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında yürütülmekte olan “Outdoor-oriented Practices in Early Childhood Eduation” başlıklı projenin çoğaltıcı etkinliği olarak Uluslararası Kongre düzenlenecektir.

Kongrenin, proje ortakları olan Stichting Drio/ Hollanda; Evora Üniversitesi/ Portekiz; Vytauto Didžiojo universitetas/Litvanya; Hendek Belediyesi ve Yenimahalle Anaokulu’nun işbirliğinde gerçekleştirilen iyi uygulamaların kültürlerarası aktarımını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, deneyimleri paylaşmak için zengin bir platform oluşturacağını düşünmekteyiz.

Kongrede sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Çağrılı Konuşmacılar

Shirley

Shirley Wyver

Çağrılı Konuşması

Çocuklar nerede oynamalı? Riskli açık hava oyunları ve modern kentsel ortamlar

Belma

Prof. Dr. Belma Tuğrul

Çağrılı Konuşmacı

Child Develops through Play: Play in Outdoors

Sue

Sue Waite

Video Sunum

Ulusal Dış Mekan Müfredat: odaklanma ve akış

Panel Konuşmacıları

1. PanelFirdevs

Firdevs

Prof. Dr. Firdevs Karahan

Moderatör

-

Firdevs

Boş

-

Chris

Chris Franken

Konuşmacı

-

Hızır

Hızır Çağrı Güngör

Konuşmacı

-

Municipal views of Child-Friendly Streets

Boş

-

2. PanelFirdevs

Güler

Prof. Dr. Ayşe Güler Küçükturan

Moderatör

Firdevs

Guida

Dr. Guida Veiga

Konuşmacı

-

Dışarının İçeriye Galibiyeti: Çocukların Duygusal Iyi Oluşlarını Desteklemek Için Dış Mekan Fiziksel Aktiviteler

Gülşah

Gülşah Van Dijk

Konuşmacı

-

Hollanda'daki açık hava oyunları ve eğitim ortamlarının çeşitliliği

Ieva

Ieva PAZUSİENĖ

Konuşmacı

-

Litvanya'daki açık hava eğitim ortamlarının çeşitliliği

Nuriye

Nuriye ÜNAL

Konuşmacı

-

Anaokulunda dış mekân uygulamalarında ailenin rolü

Kurullar

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN - Sakarya Üniversitesi Rektörü


KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN - Sakarya Üniversitesi


DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Firdevs KARAHAN - Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Barış HORZUM - Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Suat KOL - Sakarya Üniversitesi
Guida VEIGA - Universidade de Évora / Portekiz Gülşah GÜNGÖZ VAN DIJK - Stichting DRIO / Hollanda
Ieva PAZUSİENĖ - Vytauto Didžiojo universitetas / Litvanya Gabrıela ALMEIDA - Universidade de Évora / Portekiz
Jose MARMELEIRA - Universidade de Évora / Portekiz Luis LARANJO - Universidade de Évora / Portekiz
Ona MONKEVİČİENĖ - Vytauto Didžiojo universitetas / Litvanya Birutė AUTUKEVİČİENĖ - Vytauto Didžiojo universitetas Litvanya
Arş. Gör. Esra Betül KÖLEMEN - Sakarya Üniversitesi Arş. Gör. Elif BOZYİĞİT - Sakarya Üniversitesi
Arş. Gör. Burcu KOÇ - Sakarya Üniversitesi Arş. Gör. Mehmet UYSAL - Sakarya Üniversitesi
Hızır Çağrı GÜNGÖR - Hendek Belediyesi Hasan ALTUNTAŞ - Hendek Belediyesi
Mehmet Sarp KARATAŞ - Hendek Belediyesi Nuriye ÜNAL - Yenimahalle Anaokulu
Muhammed BULUT - Yenimahalle Anaokulu


BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adalet Kandır - Gazi Üniversitesi Prof.Dr. Asiye İvrendi - Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla Oktay - Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Aynur Bütün Ayhan - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayperi Sığırtmaç - Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Aysel Köksal Akyol - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Belgin Aksoy - Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Ayşe Dilek Öğretir - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Belma Tuğrul - İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Berrin Akman - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu - Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Çağlayan Dinçer - Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer - İstanbul Kent Üniversitesi Prof. Dr. Dilek Acer Çakar - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Duyan Maden - Hacettepe Üniversitesi (Emekli) Prof. Dr. Ebru Aktan Acar - Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü - Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Elif Dağlıoğlu - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün - İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Emel Arslan - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu - Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Esra Dereli İman - Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Esra Ömeroğlu - Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Tezel Şahin - Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Fatma Ünal - Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Feyza Erden - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Figen Turan - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Gülden Uyanık - Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Handan Asude Başal - Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Hatice Bekir - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Havise Güleç - Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. İlkay Ulutaş - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Meziyet Arı - İstanbul Gelişim Üniversitesi Prof. Dr. Mesude Atay - Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut Saçkes - Balıkesir Üniversitesi Prof. Dr. Mübeccel Gönen - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı - Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Nergis Güven - Hacettepe Üniversitesi (Emekli)
Prof. Dr. Neriman Aral - Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Neslihan Avcı - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan - Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Nilgün Metin - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Sarp - Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. Nilüfer Darıca - Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Ozana Ural - Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Özcan Doğan - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Perihan Ünüvar - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Prof. Dr. Pınar Bayhan - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Rengin Zembat - Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Saide Özbey - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Semra Erkan - İstanbul Gelişim Üniversitesi Prof. Dr. Serap Erdoğan - Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Serdal Seven - Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Prof. Dr. Sibel Güneysu - Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Şakire Ocak Karabay - Ege Üniversitesi Prof. Dr. Tanju Gürkan - Ankara Üniversitesi (Emekli)
Prof. Dr. Tülin Güler Yıldız - Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Deniz - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Aydoğan - Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Yaşare Aktaş Arnas - Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Yeşim Özlü Fazlıoğlu - Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Yıldız Güven - Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Z. Fulya Temel - Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Zarife Seçer - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
*Bilim Kurulu üyeleri isim alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir.

Konular ve Kapsam

Kongrenin bildiri konuları, projenin ana hedefinin çocuk dostu bir eğitim sokağı tasarlayarak okul öncesi öğretmenlerini dış mekân uygulamalarının önemi hakkında bilgilendirmek, uygulama sonuçları hakkında farkındalık yaratmak ve dış mekânda uygulanabilecek uygun eğitimsel etkinlikler tasarlamak olması nedeniyle iki temel başlık altında toplanmıştır.

• Çocuk dostu kentsel mekân tasarımı

• Dış mekân oyunun önemi ve uygulamaları

• Dış mekân oyunlarının dijital bağımlılığı önlemedeki rolü

Kongrede bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecektir.

Dinleyici Katılım Başvuru Formu

Bildiri Gönder

Kabul Edilen Bildiriler

Sayın Katılımcılar;

Kongreye bildiri göndererek göstermiş olduğunuz katkı niçin teşekkür ederiz. Başvuru süreci içinde 68 bildiri gönderilmiş, ancak 4 bildiri kongre konularının kapsamı dışında olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kongre kapsamı dâhilindeki 64 bildiri özeti değerlendirmeye alınmış ve değerlendirme süreci aşağıdaki şekilde yürütülmüştür.Sıra No Yazarın Adı Soyadı Bildirinin Başlığı Kurum Ülke
1 Şu** Ka*** Okul Öncesinde Dış Mekân Uygulamaları: Almanya Örneği Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye
2 Hü*** Gü*** Og*****, Ha*** Gü****, İl*** Gö**** Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Açık Oyun Alanlarının Karşılaştırılması (Denizli-Samsun-Sinop Örnekleri) Sinop Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
3 Eb** Bo**, Me**** Sa**** Dış Mekân Oyunları ile Dijital Oyun Bağımlılığı Arasındaki İlişki Dicle Üniversitesi, İnönü Üniversitesi Türkiye
4 Şu** Sa*****, Ha*** Sı** Me****, Ya**** Ak*** Ar*** Changes in the Outdoor Experiences of Preschool Children During the COVID-19 Pandemic Period According to Parental Views Çukurova Üniversitesi Türkiye
5 Pe*** Ak*** Investigation of Preschool Teacher Candidates’ Views about Out-Of-School Learning Environments: Autumn Activity in School Garden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkiye
6 Ni***** Da****, Ze**** Me****, Bü*** Bi*** Okul Öncesi Kurumlara Ait Okul Bahçelerinin Öğrenme Ortamı Olarak Değerlendirilmesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye
7 Gü**** Ho*, Eb** De******* Gü* Sokak Oyunları: Oyun Sokakları Munzur Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi Türkiye
8 Es** Be*** Kö*****, Ay** Gü*** Kü******** Okul Dışı Öğrenme” İle İlgili Metaforlar Sakarya Üniversitesi Türkiye
9 Ia* Bl******* Don't forget the dads: the value of dads' groups Birleşik Krallık İngiltere
10 Ay***** Ko* Açık Hava Etkinliklerinin Çocuğun Bilişsel Gelişimine Etkisinin İncelenmesi Sakarya Serdivan Vilayetler Hizmetbirliği Şefkat Anaokulu Türkiye
11 Ar** Öz*****, Şe*** Şi*** Ka** Examining the Views of Preschool Teachers on Using Open Spaces Activites Karabük Üniversitesi Türkiye
12 Ze**** Yı**** Kuşlar İçin Lunapark Projesine Genel Bir Bakış Şırnak Üniversitesi Türkiye
13 Öz** Ru*** Er***, Öz*** Dö**** Investigation of Outdoor Play and Technology Usage of Preschool Children During COVID-19 Pandemic Şırnak Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi Türkiye
14 Gö*** Ko*****, Tu*** Er***** Evaluation Of Graduate Thesis Related To Outdoor Activities In Pre-School Education Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi Türkiye
15 Sa**** Ke***, Öz*** Yu** Ta***** Oyun Alanlarında Ebeveynlerin Mobil Cihaz Kullanımı: Yetişkin Eğlence Eğilimi Önemli Mi? Bülent Ecevit Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi Türkiye
16 Ay*** Kö**** Ak***, Al* Ak** Ak*** Müzede Oyun Oynamak Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
17 Me**** Ka******, Se*** Se***** Çe*** Outdoor Tıme: Vıews And Practıces Of Teachers & Parents Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye
18 Me**** Ma**, Em** Ar****, Me*** Te*** Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Etkinlikler Kapsamındaki Bilişsel Gelişim İnançları Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
19 Ok*** Ta******, Ay/// Öz****, Ec* Bi*****, Ha***** Po**** Herkes İçin Çocuk Dostu Mekanlar: Kapsayıcı Çocuk Oyun Alanı Önerisi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkiye
20 Ar** Öz*****, Şe*** Şi*** Ka** Outdoor Summer School: An Example Karabük Üniversitesi Türkiye
21 Öz*** Gö*** Ka******, Ay** Ka** From The Child's World: "My Dream Children's Park" Karabük Üniversitesi Türkiye
22 El** Gö**** Erken Çocuklukta Sınıf Dışı Öğrenme “Little Schools Outdoor” Örneği Zübeyde Hanım Ortaokulu Türkiye
23 Ar** Ö*****, Ha**** Ke***, As** Gü*** Özel Eğitim Kurumlarında Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Açık Alan ve Bahçe Kullanımının İncelenmesİ Karabük Üniversitesi Türkiye
24 Se**** Ay*** U** Pandemi Sürecinde Açık Hava Etkinliklerine İyi Örnekler Şehit Murat Akdemir AİHL (Anaokulu) Türkiye
25 Şe*** Ün** Çe*** Oyun Sokağı: Bir üniversite-toplum iş birliği etkinliği Kırıkkale Üniversitesi Türkiye
26 Ta**** Ta*****, Se***** Ay***, Ay*** Kö**** Ak*** Erken Çocuklukta Açık Alan Deneyimlerine Dayalı Alan Gezileri: Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Örneği Ankara Üniversitesi Türkiye
27 Öz*** Gö*** Ka******, Ca*** Ün** Environmental Awareness of Preschool Teachers Qualitative Study Türkiye
28 Em****** Ca* Ya***, Ta**** Ta***** Doğal Açık Alan Etkinliklerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Olan Çocuklar Üzerindeki Etkileri: Sistematik İnceleme Kırıkkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Türkiye
29 Fe**** Sa***, Ay*** Kö**** Ak*** Açık Alan Etkinliklerinin Bebeklerin Gelişimlerine Yansımaları İstanbul Medipol Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Türkiye
30 Me**** Ku***, Ba****** Ay***** Okulöncesi Öğretmenlerin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (Sakarya İli Örneği) Sakarya Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi Türkiye
31 Es*** Gö*** Fi**, Hi*** İl**** Tu***** Ebeveynlerin Açık Havada Oyuna İlişkin Metaforlarının İncelenmesi Sakarya Üniversitesi Türkiye
32 Je*** Am****, Le**** Ha****, Ma*** As****** Fo**** Adventuring The City With Children: The Role of Children's Teachers Feira de Santana Üniversitesi, Alagoas Federal Üniversitesi, Évora Üniversitesi Brezilya, Portekiz
33 Sh**** Sk***** An action research project based on teacher reflections on their pedagogical practice in a nature preschool in the west of İrlanda during Covid-19. Mary Immaculate College İrlanda
34 Em****** Ca* Ya***, Öz*** Gö*** Ka****** An Investigation of Master's and Doctoral Theses On Nature-Based Educatıon Programs and Outdoor Actıvıtıes in Türkiye: Systematic Review Kırklareli Üniversitesi, Karabük Üniversitesi Türkiye
35 Mü***** Yu****, Ab****** Çi********* Okul Öncesi Eğitim Kurumu Outdoor Tasarımına Farklı Bir Bakış: Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu Karabük Üniversitesi Türkiye
36 El*** Nu* Sa****, Fa*** Se*** Se****, Mu***** Be**** Street from Past to Present Through The Eyes of Parents Sakarya Üniversitesi Türkiye
37 Gö*** İn** Kı*******, Ay** Öz**** Sa*** Investigation of the UK and Türkiye Playgrounds Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye
38 Ri** Ma*********, Na*** Ve********* Nursery Environment and Its Use in Developing Knowledge of Nature Vilnius Üniversitesi Lithuania
39 Mü****** Sü***, Ha**** Be*** School Administrators Views Regarding the Current Status and Use of Gardens of Schools and Institutions Offering Preschool Education Services Amasya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi Türkiye
40 Ha**** Öz******, Me*** Yı****** Okul Öncesi Dönemde Dış Mekân İle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Sakarya Üniversitesi Türkiye
41 Ze**** Kı***, Di*** Ba****** Anadolu’da Dış Mekânlarda Oynanan Çocuk Oyunları İstanbul Medipol Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi Türkiye
42 Pa****** Lu**, Ay** Öz**** Sa*** Comparing gardens designs of early childhood education institutions in İngiltere and Türkiye Anglia Ruskin Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İngiltere, Türkiye
43 Bu*** Ko*, El** Bo****** Outdoor-oriented Practices for English Language Teaching in Early Childhood Education Sakarya Üniversitesi Türkiye
44 Kü*** Bu***, Hi*** Me****, Az** Kü**********, Ar** Yü****** A New Alternative to Outdoor Games: Mobıle Augmented Reality Games İstanbul Medipol Üniversitesi Türkiye
45 Gö**** İl*** Il***, Em*** Ah******* Çocukların Dış Mekân Oyun Alan Tasarımlarının Resim Yoluyla İncelenmesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Türkiye
46 Ay*** Se** Ak**, Şe*** Ba********, Ye*** Kü*** Mu***, Ar** Yü****** Farklı Ülkelerdeki Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dış Mekan Oyunlarına İlişkin Bakış Açılarının İncelenmesi İstanbul Medipol Üniversitesi Türkiye
47 Re**** Ze****, Hi*** Yı**** Playing Activities During The Pandemic: An Evaluation From The Preschool Teachers Maltepe Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye
48 Ne***** Ar**, Ba**** De***, Em** De*** Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyuna İlişkin Algılarının İncelenmesi Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi Türkiye
49 Tu*** Bi***, Sa**** Ke*** Mevsimler ve Ebeveyn-Çocuk Oyunları: Kardan Adam Örneği Milli Eğitim Bakanlığı, Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye
50 Ne***** Ar**, Gü* Ka*** Bağımsız Anaokullarında Yer Alan Oyun Alanlarının İncelenmesi: Çankırı Örneği Ankara Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye
51 Br**** Sı***, Gu**** Ve***, Ca****** Rı****, Jo*** Fr**** The play behaviors of portuguese Children with Hearing Loss in mainstream and special schools: a review study Leiden Üniversitesi, Évora Üniversitesi Portekiz, Hollanda
52 Jo** Ma********, Va***** Go*******, Ar***** Ra****** Physical activity of elementary school children during recess time Évora Üniversitesi Türkiye
53 Ay*** Kö****** Türkiye’de Okul Öncesinde Dış Mekan Oyunu İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi Ankara Üniversitesi Türkiye
54 Se*** Er*****, Ka**** Öz** Ay***** Examination of Playgrounds in Terms of Preschool Children Safety: Ankara City Case Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
55 El** Gü****, Ba** Ar****, Hi**** Si*** Gö**** Parents' Views on Children's Playground - A Case of İzmir Cocukdostu, Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
56 Ma***** Mo*****, Ri** Co******, Gu*** Ve***, Fr******* Lo*** The impact of Kindergarten Outdoor Policies and Physical Environments on Children’s Affordances to Play Lizbon Üniversitesi, Évora Üniversitesi Portekiz
57 Bü*** Nu* Es**, Ay*** Se** Ak**, Di**** Be****, Ey** Ça****, Mu***** Bü**** Şe********** Investigation of the Audiologist's Views of Preschool Children With Hearing Loss on Playing Outdoor Games İstanbul Medipol Üniversitesi Türkiye
58 Fa*** Ay*****, Bu**** Ay**, Ne***** Ar**, Fi*** Gü**** Father, Child, Play During Pandemic Ankara Üniversitesi Türkiye
59 Nu*** Tu****, Ar** Ar**** Erken Çocukluk Eğitiminde Bahçe Akademisi; Kültürlerarası İletişim İçin Bir Uygulama Örneği Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ministy of National Education Türkiye
60 İs* Ka**, Ze**** Ta**** Investigation of Theses Investigating the Effect of Play on Cognitive Development in Early Childhood Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Zaferler İlkokulu Türkiye
61 On* Mo**********, Bi**** Au***********, Ie** Pa******* Outdoor oriented practices in early childhood education: creation of educational contexts Vytautas Magnus Üniversitesi Lithuania
62 Na*** Mo**** Nature-based play for children aged 3-12 Portekiz
63 Eli***** J**** Do* Outdoor activities in ECE and the centrality of context, confidence and creativity İngiltere

Kongre Programı

International Congress of Early Childhood Outdoor Practices (ICECOP)

1 / 3
2 / 3
3 / 3Taslak Program

1. Gün - 24 Mart 2020
Kayıt
Açılış Konuşmaları
Çağrılı Konuşmacı
Panel (Çocuk Dostu Dış Mekan Uygulamaları)
Moderatör Prof. Dr. Firdevs KARAHAN
Chris Franken - VFO architecture bureau Eindhoven/HOLLANDA
Hızır Çağrı Güngör - Hendek Belediyesi Hendek/TÜRKİYE
Öğle Yemeği
Panel (Dış Mekân Uygulamaları)
Moderatör Prof. Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN
Guida Veiga - Evora Üniversitesi Evora/PORTEKİZ
Gülşah GÜNGÖZ VAN DİJK - DRIO Eindhoven/HOLLANDA
Ieva PAZUSİENĖ - Vytauto Didžiojo Üniversitesi LİTVANYA
Nuriye ÜNAL - Yenimahalle Anaokulu Hendek/TÜRKİYE
Kahve Arası
Hendek Sokak Gezi
Gala Yemeği
2. Gün - 25 Mart 2020
Çağrılı Konuşmacı
Kahve Arası
Eş Zamanlı Oturumlar
Öğle Yemeği
Eş Zamanlı Oturumlar
Kahve Arası
Eş Zamanlı Oturumlar
Eş Zamanlı Oturumlar
Kapanış ve Kokteyl

Bildiri Yazım Kuralları

Kongrede, kongrenin amaç ve kapsamı doğrultusunda özgün araştırma makalelerine, derleme yazılara ve uygulama örneklerinden oluşan çalışmalara yer verilecektir. Gönderilen yazıların araştırma yayın etiği ilkelerine uygun olması, daha önce herhangi bir platformda sunulmamış olması, bir başka yerde yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekmektedir.

Bildiriler, özet metinler üzerinden çift kör değerlendirme (double-blind review) sistemi ile değerlendirilecektir. Gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda hakemlere, makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında ise yazar(lar)a bilgi verilmeyecek, hakem raporları yazarlara iletilecek ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra sunum için kabul edilecektir.

Özet metinlerde;

Özet metinler kongre kitapçığında yer alacaktır.

Tam metinlerde;

Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, çalışmanın yayınlanacağı derginin yayın süreci doğrultusunda yeniden değerlendirmeye alınacaktır.

Kongrede bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecek, ancak kongre özet kitapçığında yer alacak özetlerin İngilizce olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Dergiler

Yazarlar kongre kapsamındaki çalışmalarını aşağıda yer alan dergilere gönderebilirler.

Kongre Elektronik KitaplarıKayıt ve Konaklama

“International Congress of Early Childhood Outdoor Practices (ICECOP)”, Sakarya Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yüksek Öğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında gerçekleştirilen projenin çoğaltıcı etkinliğidir.

Kayıt

Projeye katılım ücretsiz olup, katılımcılardan kayıt ücreti alınmayacak ve aşağıda belirtilen hizmetler sağlanacaktır.

Bilimsel Toplantılara Katılım
Kongre Çantası
Basılı Materyaller (Yaka Kartı, Katılımcı Belgesi)
Kongre Programı
Gün Boyu İkramlar
Öğle Yemeği
Gala Yemeği


Konaklama

Katılımcılar konaklamalarını “Serdivan Turizm (Hakan Genç)” kanalı ile belirlenen otellerde kendileri gerçekleştireceklerdir.

Serdivan Turizm

Adres:Arabacıalanı Mh. Eski Kazımpaşa Cd. Meydan Serdivan İş Merkezi. No:82 İç Kapı:2 Serdivan – Sakarya/Türkiye Telefon: +90 264 242 00 08

Kayıtlar

opiece


Değerli Katılımcılar,

24-25 Mart 2021 tarihlerinde yapılan kongre sunumlarının kayıtlarını gururla sunuyoruz. Bazı teknik ve etik kısıtlamalar nedeniyle kongrenin tüm içeriğini sergileyemiyoruz. Anlayışla karşılayacağınızı umuyor teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Elbette bu proje kongresine katkıda bulunanlara bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz: Erasmus +, Türkiye Ulusal Ajansı, Saygın Akademisyenler, Acemi Akademisyenler, Lisansüstü ve Lisans Öğrencileri, Belediye Personeli, Anaokulları, Hizmet içi öğretmenler ve öğretmen adayları ve Erken Çocukluk Dernekleri.Uluslararası Erken Çocukluk Açık Hava Uygulamaları Kongresi'ne (ICECOP) katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Kongreyi değerlendirirseniz çok seviniriz. Gelecekteki kongrelerimizi daha da güzelleştirmek istediğimiz için görüşleriniz bizim için çok değerlidir. Lütfen aşağıdaki değerlendirme formunu doldurunuz.Önemli Tarihler

13 Temmuz 2020 Kongre Duyurusu
15 Şubat 2021 Bildiri Özetleri Gönderimi Son Tarihi
28 Şubat 2021 Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
20 Nisan 2021 Bildiri Tam Metin Gönderimi Son Tarihi
1 Mart 2021 Kongre Kesin Programının İlanı
24-25 Mart 2021 Kongre
NOT: Tüm Dünyanın içinde bulunduğu COVİD 19 salgını nedeniyle tarihlerde gerektiğinde düzenlemeler yapılabilecektir.


İletişim

Kongreye ilişkin sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.

E-posta:opieceproject@gmail.com

Adres:Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 54300 Hendek-Sakarya/Türkiye

Kongre Sekreteryası

Esra Betül KÖLEMEN +90 264 295 71 40
Elif BOZYİĞİT +90 264 295 35 20
Burcu KOÇ +90 264 295 3683

International Congress of Early Childhood Outdoor Practices (ICECOP)